1 lipca 2015 – wchodzi w życie znowelizowana procedura karna

Jak podaje w najświeższych informacjach serwis internetowy onet.pl – pomimo wahań i rozważań, czy znacząco znowelizowana procedura karna, według której są prowadzone sprawy karne przez prokuratorów, policję pod nadzorem prokuratorów i sądy, ma zacząć obowiązywać już 1 lipca 2015 r. czy też dopiero np. w 2016 r. jak proponowali niektórzy w środowisku prawników – Minister Sprawiedliwości ostatecznie zdecydował o niepodejmowaniu żadnej inicjatywy w kierunku wydłużenia okresu tzw. vacatio legis, czyli okresu poprzedzającego wejście w życie uchwalonego aktu prawnego.

Nowa procedura karna – według której obrońcą oskarżonego może być również radca prawny – wejdzie zatem w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Więcej informacji w serwisie onet.pl pod adresem:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/budka-kontradyktoryjny-proces-wchodzi-w-zycie-1-lipca/122l11

having-a-coffe-and-checking-diary_385-19321298

Tags: