100 % PODWYŻKI OPŁATY SĄDOWEJ OD SKARGI NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

justice-423446__340

Ustawodawca nie próżnuje i szuka wciąż źródeł do łatania dziury w państwowym budżecie, a jednocześnie chyba i sposobu na zniechęcenie obywateli do dochodzenia swojego prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie – gwarantowanego chociażby przez art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., ale i przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w art. 45 ust. 1.

Skarga na przewlekłość postępowania przysługuje na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Już od 6 stycznia 2017 r. za wniesienie takiej skargi na przewlekłość postępowania czy to sądowego, czy też prokuratorskiego bądź egzekucyjnego zapłacimy opłatę sądową w wysokości nie 100 zł, lecz 200 zł. Taką zmianę wprowadza ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2016 r.. Jednocześnie ustawa nie podwyższa sumy pieniężnej, której skarżący może żądać odpowiednio od Skarbu Państwa lub komornika, w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania. Nadal jest to kwota od 2000 zł do 20 000 zł.. Co więcej, ustawa uszczegóławia zasady co do przyznawania konkretnej kwoty owego swoistego zadośćuczynienia, co może skutkować przyznawaniem kwot niższych, gdy sąd rozpoznający skargę uzna, że sprawa „nie ma szczególnego znaczenia dla skarżącego”. Takie bowiem nieostre kryterium „szczególnego znaczenia sprawy dla skarżącego” wprowadza nowelizacja ustawy. Tu zapewne również chodzi o to, aby w efekcie takich regulacji prawnych, ograniczyć wysokość kwot wypływających z budżetu Państwa w związku z wypłatą owych sum pieniężnych, czyli aby zmniejszyć koszty wadliwie funkcjonujących organów władzy kosztem obywatela, który niejednokrotnie przez wiele lat czeka na zakończenie w sądzie swojej sprawy. Sprawy, która dla niego przecież zawsze ma znaczenie, zaś wprowadzanie przez ustawodawcę kryterium „szczególności” deprecjonuje konstytucyjne prawo każdego obywatela do rozpoznania każdej jego sprawy bez zbędnej zwłoki.

Tak duża podwyżka opłaty sądowej może skutecznie odstraszyć od dochodzenia swoich praw część osób latami oczekujących na zakończenie w sądzie ich sprawy. Jeśli bowiem ich skarga nie zostanie pozytywnie rozpatrzona, to nie będą mogli liczyć na zwrot uiszczonej opłaty sądowej. Jednocześnie rozstrzygnięcie nieuwzględniające ich skargi na opieszałość sądów czy też prokuratora bądź komornika sądowego nie podlega weryfikacji przez organ wyższej instancji – orzeczenie jest niezaskarżalne.

 

 

Katarzyna Księżniak-Kosmala

Radca Prawny

Tags:

4 thoughts on “100 % PODWYŻKI OPŁATY SĄDOWEJ OD SKARGI NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

 1. Zmiana dotyczyła również art. 17.3: Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę
  Czyli nawet po odrzuceniu skargi opłata zostanie zwrócona.

  1. By Kasia Post author on Reply

   Owszem tak, jednak jeśli skarga zostanie oddalona, a nie „odrzucona”, to skarżący się na opieszałość sądu nie otrzyma zwrotu opłaty.

 2. Tak dokładnie wygląda to „państwo prawa” albo jak kto woli: prawo i sprawiedliwość w tym kraju!

  Złożyłem skargę na przewlekłóść ujawniając przestępstwa fabrykowania moich zeznań (!!)
  i podrabiania moich podpisów w PR Warszawa WOLA IX S 77/17

  Skargę złożyłem w dniu 30.03 2017 . Wezwanie do uiszczenia 200 zl otrzymałem 11 07 2017 roku !!
  Art 11 USTAWY mówi, że skargę rozpoznaje sąd w terminie 2 m-cy od daty złożenia skargi !!!!
  Boję się, że tylko już kolejny raz (!) stracę 200 zł , bo sądy zawsze uznają moją winę !
  Co mam zrobić w tej sytuacji ???

  AW

  1. By Kasia Post author on Reply

   Panie Andrzeju, nie znając szczegółów sprawy, w tym Pana argumentacji użytej w skardze na przewlekłość postępowania i treści akt sprawy w której ujawniła się skarżona przez Pana opieszałość Sądu, nie mam możliwości powiedzieć Panu, co dalej robić w sprawie. Proponowałabym skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata, który przejrzałby akta sprawy i ustalił, jakie ma Pan szanse powodzenia. Oczywiście taka pomoc prawna na 99% będzie się wiązała z koniecznością zapłaty radcy prawnemu lub adwokatowi wynagrodzenia za jego czynności – należałoby więc przemyśleć, czy gra jest, mówiąc kolokwialnie, „warta świeczki”. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *