BÓL– NIK rozpoczęła kontrolę, jak polskie szpitale sobie z nim radzą

burnout-231452__340

Polskie prawo gwarantuje każdej osobie objętej powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ w ramach leczenia szpitalnego między innymi leczenie różnego rodzaju bólu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 694). A jak jest w praktyce?

Od września 2016 r. sprawdza to Najwyższa Izba Kontroli, prowadząc planową kontrolę dostępności terapii przeciwbólowej. Kontrola jest prowadzona w 28 polskich szpitalach w różnych województwach, wyniki kontroli mają być znane w 2017 r.. Kontrolę tę poprzedziła tzw. kontrola rozpoznawcza przeprowadzona przez poznańską delegaturę NIK – spośród 4 skontrolowanych szpitali tylko w jednym opracowano i wdrożono procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu zarówno w odniesieniu do pacjentów operowanych jak i nieoperowanych. Nadto w kontrolowanych szpitalach nie prowadzono powszechnie monitoringu natężenia bólu innego niż pooperacyjny. Tylko w jednym szpitalu został powołany zespół do spraw leczenia bólu.

Jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, ból jest czynnikiem dodatkowo obciążającym chorych. W sytuacji gdy nie jest prawidłowo leczony, utrudnia a czasami wręcz uniemożliwia proces leczenia. Ból występujący przewlekle może być przyczyną zaburzeń nastroju, powodować lęk, napięcie, rozdrażnienie i przygnębienie. Zaburzenia te mogą osiągnąć wymiar psychopatologii i prowadzić do depresji.

Więcej o prowadzonej kontroli przeczytasz tutaj, na stronie NIK:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-sprawdza-dostepnosc-terapii-przeciwbolowej.html

 

Katarzyna Księżniak-Kosmala

Radca Prawny

Tags: