Co robić, gdy Ty ciężko pracujesz, a Pracodawca nie płaci Ci w terminie wynagrodzenia

 

lego-568039__180

Znana i niestety ciągle zbyt powszechna sytuacja braku terminowego wypłacania pensji przez pracodawców z oczywistych względów winna spotykać się z potępieniem i stanowczą reakcją, między innymi Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku tych pracowników, którzy nie chcą dłużej tolerować takiej sytuacji, w szczególności, gdy brak terminowej wypłaty wynagrodzenia ma charakter trwały, uporczywy, a sytuacja u pracodawcy nie rokuje zmiany na lepsze, mogą oni rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Takie jednostronne rozwiązanie umowy o pracę będzie w pełni uzasadnione. jak wskazał Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 24 października 2013 r., II PK 25/13, pracodawca, który nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obciąża bowiem ryzyko pracodawcy. Pracodawca odpowiada więc nie tylko na zasadzie winy, ale także na zasadzie ryzyka. Jako klasyczny przykład ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika uznawane jest niepłacenie wynagrodzenia. W przypadku wielokrotnego naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy w postaci niewypłacania wynagrodzenia termin 1 miesiąca – w ciągu którego pracownik może złożyć oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu z nim umowy w trybie natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowego obowiązku – powinien być liczony od momentu dowiedzenia się o tym przez pracownika. W przypadku zatem uporczywego niepłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia w umówionym terminie, zasadne jest przyjęcie, że termin ten jest zachowany, gdy pracownik składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy w ciągu miesiąca od dnia ostatniego naruszenia obowiązku przez pracodawcę.

Pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę w tym trybie, ma prawo żądać od pracodawcy odszkodowania.

Pracownik, rozwiązujący umowę o pracę w tym trybie, również ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o ile jednocześnie są spełnione inne warunki szczegółowo określone w ustawie, w tym odnośnie stażu pracy.

Oczywiście rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym nie pozbawia pracownika prawa do dochodzenia od pracodawcy wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *