Dzieci za długo przebywają w szpitalach psychiatrycznych

child-1146743_1920

Nawet 3 lata przebywają dzieci na oddziale psychiatrycznym bez wskazań medycznych – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka. – To łamanie praw dziecka do opieki i wychowania w rodzinie, które zaburza jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa, narusza też jego godność – uważa Marek Michalak i apeluje do Marszałków województw o tworzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Do Rzecznika Praw Dziecka napływają kolejne informacje o trudnej sytuacji dzieci przebywających w szpitalach psychiatrycznych z powodu braku miejsc w placówkach specjalistycznych. W skrajnych przypadkach taki nieuzasadniony pobyt dziecka w szpitalu liczy się już nie tylko w miesiącach, ale nawet w latach.

Przykład? Małoletni przebywał w szpitalu psychiatrycznym bez wskazań medycznych ponad rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedzialne za wydanie stosownego skierowania do właściwej placówki, w wyjaśnieniach skierowanych do Rzecznika Praw Dziecka, przekazało kopie 21 odmownych odpowiedzi na swoje prośby o umieszczenie chłopca w takim miejscu.

– Powiaty próbują rozwiązywać ten problem umieszczając dzieci w dostępnych im placówkach. nieprzygotowanych do udzielenia im odpowiedniej pomocy, często położonych z dala od specjalistów. W efekcie – trafiają one ponownie do szpitala – tłumaczy Marek Michalak.

Przykładem wskazującym, jak ogromne znaczenie ma udzielenie dziecku skutecznej pomocy we właściwym czasie, może być sprawa małoletniego, u którego zdiagnozowano Zespół Aspergera, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD, zaburzenia osobowości oraz mieszane zaburzenia zachowana i emocji.

Chłopiec od 6. roku życia był leczony psychiatrycznie. Wielokrotnie przebywał na obserwacji w różnych oddziałach psychiatrycznych. Mimo to umieszczono go w rodzinie zastępczej stworzonej przez jego babcię — osobę starszą i niewydolną wychowawczo. Problemy chłopca na tyle się pogłębiły, że sąd rodzinny w 2013 roku postanowił. że do czasu znalezienia miejsca w placówce specjalistycznej chłopiec zostanie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Chłopiec przebywa tam do dziś (w marcu 2016 roku skończy 18 lat).

– Jest zdolnym dzieckiem. Jego kłopoty szkolne objawiają się jedynie w zaburzonym funkcjonowaniu społecznym. Gdyby otrzymał właściwą pomoc odpowiednio wcześnie, jego życie najprawdopodobniej potoczyłoby się zupełnie inaczej – uważa RPD.

Podejmując interwencję w tej sprawie Rzecznik uzyskał zapewnienie, że chłopiec po osiągnięciu pełnoletności zostanie umieszczony w mieszkaniu chronionym.

O rozwiązanie problemu dzieci wymagających specjalistycznego wsparcia, Rzecznik Praw Dziecka dwukrotnie występował do Ministra Pracy i Polityk Społecznej. Tym razem o wsparcie zaapelował do Marszałków z całej Polski. W wystąpieniu zwrócił się do nich z prośbą o analizę problemu i podjęcie pilnych działań zmierzających do utworzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, które teraz zapewnią opiekę dzieciom wymagającym specjalistycznego wsparcia, a w przyszłości – pomoc dla ich opiekunów.

 

Źródło: oficjalna strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka, http://brpd.gov.pl

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *