I W PRAWIE BYWA CIEKAWIE, CZYLI LEGISLACYJNE CIEKAWOSTKI I PEREŁKI

 

traffic-sign-6670__180[1]

Dzisiaj ciekawostki z ustawy Prawo o ruchu drogowym: ustawa ta przewiduje m.in. konieczność uzyskania zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, tj. na organizację na drodze np. rajdu samochodowego, wyścigów, zawodów sportowych, przewozu osób kolejką turystyczną. O zezwolenie należy się zwrócić do organu zarządzającego ruchem na danej drodze – w praktyce jest to starosta (w przypadku dróg gminnych i powiatowych) lub marszałek województwa (w przypadku dróg wojewódzkich), czy wreszcie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych. Organizator tego typu wydarzeń musi również zapewnić bezpieczeństwo ich uczestnikom i porządek podczas ich trwania (m.in. musi zapewnić pomoc medyczną i przedmedyczną, zaplecze higieniczno-sanitarne, znaki i tablice ostrzegawcze oraz informacyjne, taśmy czy też liny do oznaczenia miejsca imprezy czy też przebiegu jej trasy). Przebieg trasy organizator musi uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na danej drodze publicznej. Ma również obowiązek przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym wynikających z organizowanej imprezy. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyłącza natomiast z tych regulacji ustawowych organizację pielgrzymek, procesji i innych imprez religijnych, które odbywają się na drogach na zasadach określonych we właściwych ustawach regulujących stosunek Państwa Polskiego do poszczególnych Kościołów – trasa i czas pielgrzymki czy też procesji na drogach publicznych podlega jedynie uzgodnieniu, w zakresie bezpieczeństwa drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej. Nie trzeba zatem uzyskiwać zezwolenia na przemarsz pielgrzymów po drodze publicznej. Podobnie regulacji z ustawy Prawo o ruchu drogowym nie stosuje się do konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju. Tu również ustawodawca nie wymaga ubiegania się o zezwolenie, zaś o swoje bezpieczeństwo na drodze publicznej każdy uczestnik konduktu pogrzebowego musi zadbać sam…

A jak to jest z jedzeniem i paleniem tytoniu w czasie prowadzenia samochodu? Otóż co do zasady, przewożący osoby nie może w czasie jazdy spożywać posiłków i palić papierosów. Nie dotyczy to jednak kierowców samochodów osobowych (z wyjątkiem taksówek) oraz kierowców samochodów ciężarowych, jeśli ci ostatni przewożą pasażera w kabinie kierowcy. Zatem przeciętny kierowca samochodu osobowego może, bez narażania się na sankcje, jeść i palić kierując samochodem – ale oczywiście wszystko to należy robić w taki sposób, aby nie narażać nikogo na drodze (i siebie również) na niebezpieczeństwo.

A oto legislacyjna perełka wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym: mało kto zapewne wie, że jest w polskim prawie taki akt prawny, jak Rozporządzenie w sprawie określenia gęstości drewna autorstwa Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki (!). Zostało wydane 2 maja 2012 r., tak więc całkiem niedawno. Zgodnie z jego treścią, np. gęstość drewna brzozy to 810 kg/m3 a gęstość topoli czy też lipy to zaledwie 670 kg/m3. I koniec kropka, pomimo, iż w naturze drzewa tego samego gatunku, w zależności od chociażby geograficznego regionu występowania, mogą mieć zróżnicowaną gęstość. A czemu służy to rozporządzenie? Otóż tak ustalona normatywnie gęstość drewna poszczególnych drzew służy następnie wyliczaniu masy ładunku – drewna przewożonego transportem drogowym – która to masa nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub dopuszczalnej ładowności pojazdu, jak również nie powinna przekraczać nacisków osi pojazdu – a wszystko to dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i zapobiegania nadmiernemu niszczeniu dróg przez przeładowane pojazdy. Masę przewożonego drewna należy obliczyć mnożąc objętość przewożonego drewna przez jego normatywną – czyli ustaloną w Rozporządzeniu – gęstość. Ot, prawo jest wszędzie a jego apetyt na regulację wszystkiego – niezaspokojony.

Tymi oto ciekawostkami rozpoczynamy cykl Legislacyjnych Perełek – będzie ich więcej  🙂

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *