NAJEMCA NIE TAKI BEZRADNY

Street-View-of-Berlin-Germany-1117133DCAB67698

Nawet gdy nie jesteś właścicielem mieszkania, lecz tylko je wynajmujesz, masz sporo praw (np. prawo do niezakłóconego korzystania z wynajmowanego mieszkania – czyli ochrony tzw. miru domowego; prawo do żądania od wynajmującego dokonania niezbędnych, poważniejszych napraw np. instalacji w mieszkaniu czy wymiany zepsutego pieca grzewczego, a w razie wykonania takich napraw na własny koszt – do zwrotu przez wynajmującego tych kosztów; prawo do lokalu socjalnego lub do pomieszczenia tymczasowego w razie eksmisji (z wyjątkami); w pewnych sytuacjach – prawo pierwszeństwa zakupu wynajmowanego lokalu mieszkalnego). Ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził jeszcze jedno prawo – prawo najemcy do wystąpienia do Inspektora Nadzoru Budowlanego o zobowiązanie właściciela budynku, w którym znajduje się mieszkanie, do usunięcia przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia wynajmowanego mieszkania (oczywiście jeśli te przyczyny nie wynikają z działań samego najemcy czy też z przyczyn tkwiących w tym konkretnym lokalu) oraz do wykonania prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. Akt II SA/Gl 698/15).

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *