Najemca odpracowujący zaległy czynsz najmu a PIT

apartment-48821_1280

Temat zadłużenia najemców lokali komunalnych (czyli pochodzących z zasobów mieszkaniowych gminy) jest, niestety, trwały – ogromne zadłużenie wielu najemców, skutkujące nierzadko bolesną sądową eksmisją, istniało, istnieje i zapewne istnieć będzie.

W ostatnich miesiącach seria eksmisji, nierzadko w odczuciu społecznym drastycznych (lecz legalnych w świetle przepisów prawa) ma miejsce w Łodzi. W styczniu 2016 r. została np. eksmitowana kobieta chorująca na depresję dwubiegunową i z orzeczeniem o niepełnosprawności, mająca ponad 36 tysięcy złotych zaległości wobec miasta z tytułu czynszu najmu mieszkania komunalnego. Kobiecie przyznano lokal socjalny, jednakże ona z niego zrezygnowała. Więcej o tej sprawie można przeczytać w artykule, do którego link poniżej:

http://wyborcza.pl/1,76842,19496915,sukces-komornika-wyeksmitowal-sila-chora-kobiete-w-pizamie.html

Ostatnio wiele gmin, aby rozwiązać problem zadłużenia lokali komunalnych, oferuje najemcom tych lokali odpracowanie zaległego czynszu – poprzez wykonywanie określonych prac porządkowych na rzecz gminy, co zwykle łączone jest z umorzeniem części zaległości czynszowych. Jest to korzystne i dla gminy, i dla najemcy, który może dzięki temu uniknąć eksmisji z lokalu.

W związku z tą formą współdziałania gminy i zadłużonych najemców w rozwiązywaniu problemu zadłużenia lokali komunalnych, pojawiło się pytanie, czy czasem po stronie najemcy lokalu mieszkalnego odpracowującego dług nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (potocznie nazywanym PIT – skrót od ang. Personal Income Tax). Taką wątpliwość zgłosiła jedna z gmin. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozwiał te wątpliwości wydając tzw. interpretację indywidualną podatkową na korzyść zadłużonego najemcy, a pośrednio i gminy, w dniu 3 lutego 2016 r., sygn. akt ITPB2/4511-1081/15/AB, LEX nr 296790. Uznał, że co do zasady wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo. Nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody. Fiskus potwierdził, że po stronie najemców lokali mieszkalnych nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległości czynszowych, a co za tym idzie, na gminie nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli obowiązek obliczenia, potrącenia i odprowadzania na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości świadczenia rzeczowego, które stanowi spłatę długu).

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php, stan na dzień 26 lutego 2016 r..

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *