RENTA wyrównawcza w związku z utratą zdolności do pracy wskutek wypadku drogowego

accident-1265869__180

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego tzw. czynem niedozwolonym, czyli np. w wyniku wypadku samochodowego, poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, to może on żądać od tego, kto jest zobowiązany do naprawienia szkody, odpowiedniej renty.

Prawo do żądania takiego świadczenia wynika wprost z art. 444 § 2 w związku z § 1 kodeksu cywilnego.

Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów, taka renta powinna rekompensować poszkodowanemu uszczerbek, który wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstał w jego dochodach z tytułu pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności gospodarczej. Ten uszczerbek będzie równy różnicy między hipotetycznymi dochodami, które poszkodowany osiągałby, gdyby nie doszło do zdarzenia szkodzącego a dochodami, które uzyskuje, będąc poszkodowanym. W uzyskiwanych po szkodzie dochodach uwzględnia się również świadczenia otrzymywane z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Renta wyrównawcza przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a wynagrodzeniem, jakie – w konkretnych warunkach – jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności zarobkowej. Podkreślić należy, że renta ma charakter odszkodowawczy. Funkcją zaś odszkodowania jest naprawienie szkody w jej rzeczywistych granicach (art. 361 § 2 k.c.). Tylko w tych granicach (art. 361 k.c.) osoba zobowiązana do naprawienia szkody (np. ubezpieczyciel pojazdu mechanicznego, którego ruchem została wyrządzona szkoda) powinna ponieść ciężar pieniężnego odszkodowania (art. 363 k.c.).

Tak wskazał w wyroku z 22 lipca 2015 r. między innymi Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. I ACa 117/15.

 

O rodzajach roszczeń przysługujących poszkodowanemu wypadkiem komunikacyjnym Kancelaria pisała już tutaj:

http://insolens.pl/wypadek-komunikacyjny-czego-i-od-kogo-moze-zadac-poszkodowany/

Artykuł Kancelarii o odszkodowaniu z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci osoby najbliższej będącej skutkiem wypadku komunikacyjnego znajdziesz pod poniższym adresem:

http://insolens.pl/odszkodowanie-w-zwiazku-ze-znacznym-pogorszeniem-sytuacji-zyciowej-po-smierci-osoby-najblizszej/

 

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *