SPADKOBIERCY ODETCHNĄ – ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

zdjęcie - prawo cywilne

Wiadomym jest, że spadek to nie tylko aktywa – pieniądze, mieszkanie, dom, akcje czy samochód, ale również – niestety – długi zmarłego. Do tej pory prawo spadkowe nie było łaskawe dla spadkobierców – co do zasady, jeśli się zagapili i w porę, tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzieli się, że dziedziczą, nie złożyli stosownego oświadczenia przed sądem lub notariuszem, iż przyjmują spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, to dziedziczyli długi zmarłego bez ograniczeń. Było to tzw. „ proste” przyjęcie spadku. Długi te mogły nawet przewyższać majątek spadkobiercy! Niejednokrotnie słyszało się tragiczne historie zwykłych, prostych ludzi, którzy dopiero z pisma otrzymywanego od banku dowiadywali się, że odziedziczyli potężny dług z tytułu kredytu, który za życia zaciągnął ich zmarły „dobrodziej”. I że po prostu muszą go spłacać, pomimo, iż w żaden sposób nie przyczynili się do jego powstania…
Tę sytuację na szczęście zmienia podpisana przez Prezydenta w dniu 1 kwietnia br. ustawa o zmianie kodeksu cywilnego. Zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, ale dopiero bliżej zimy (po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania jej podpisanego przez Prezydenta tekstu w Dzienniku Ustaw – a taka publikacja nie miała jeszcze miejsca).
Zgodnie z nowymi zasadami, jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o tym, że dziedziczy, nie złoży żadnego oświadczenia o przyjęciu spadku, czy też o jego odrzuceniu, to będzie to jednoznaczne z przyjęciem przez niego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nie będzie już zatem odpowiadał za długi spadkowe bez ograniczeń, a jedynie do wysokości wartości stanu czynnego spadku ustalonego w inwentarzu, czyli do wysokości wartości aktywów spadku (=składniki powiększające wartość spadku).
Przyszli, potencjalni spadkobiercy będą zatem mogli spać spokojniej, a osoby w podeszłym wieku, zbliżające się do bram Św. Piotra – hmmm, cóż…. z mniejszym stresem i bez poczucia winy względem swoich potencjalnych spadkobierców będą mogły zaciągać długi w bankach i instytucjach parabankowych…

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *