STOP nieuczciwym alimenciarzom!

boy-477013__180

Niefrasobliwość, finansowa obojętność względem własnych dzieci i skrajna nieodpowiedzialność za los swego potomstwa jest, wśród osób zobowiązanych do płacenia alimentów (w ponad 90% przypadków są to mężczyźni) niestety, powszechna i musi budzić uzasadniony sprzeciw społeczeństwa i władz państwowych.

Jednym z najnowszych instrumentów, którym Państwo postanowiło się posłużyć względem takich osób, jest zobowiązanie od 1 lipca 2015 r. odpowiednio: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów dziecka, które otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, do złożenia informacji o zadłużeniu nierzetelnego dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczych (czyli np. Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. czy BIG InfoMonitor S.A.). Informacja o nierzetelnym dłużniku alimentacyjnym musi być przekazana do wszystkich biur znajdujących się w wykazie biur informacji gospodarczych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Co to w praktyce oznacza?

Oznacza to realne utrudnienia dla niesolidnego dłużnika alimentacyjnego, który nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, przy ubieganiu się np. o pożyczkę, kredyt, czy nawet o zawarcie umowy z operatorem telefonii komórkowej czy Internetu i telewizji kablowej – firmy świadczące powyższe usługi zwykle sprawdzają informacje o zadłużeniu ubiegających się o zawarcie takich umów właśnie w biurach informacji gospodarczych. Informacja zaś o takim niesolidnym dłużniku – alimenciarzu znajdzie się teraz we WSZYSTKICH biurach informacji gospodarczych – nie będzie więc możliwości „ucieczki” od swej niechlubnej karty w codziennym życiu przy ubieganiu się o tego typu świadczenia, czy też przy zawieraniu umów z innymi, dociekliwymi kontrahentami. Informację o dłużniku z takiego biura informacji gospodarczych może bowiem uzyskać każdy, uiszczając stosunkowo niewielką – mając na uwadze potencjalny zysk z niewplątania się w umowę z niesolidnym kontrahentem – opłatę i dysponując zgodą dłużnika alimentacyjnego na zasięgnięcie informacji o nim z biur informacji gospodarczych (jeśli takiej zgody dłużnik nie udziela – to już znak, że coś musi być na rzeczy i lepiej od razu wycofać się z potencjalnej współpracy z taką osobą).

UWAGA: DOBRA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH TYCH UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW, KTÓRZY MAJĄ PRZYZNANE ALIMENTY WYROKIEM SĄDOWYM, SĄ ONE NIEŚCIĄGALNE OD ZOBOWIĄZANEGO DO ICH ZAPŁATY, A ZARAZEM UPRAWNIENI DO ALIMENTÓW NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

W dniach 1 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. BIG InfoMonitor organizuje akcję „Odzyskuj alimenty” , w ramach której każdy uprawniony do alimentów (w przypadku małoletnich dzieci – ich przedstawiciel ustawowy, czyli zwykle matka) może skorzystać z rabatu na wpis dłużnika alimentacyjnego do Rejestru BIG za symboliczne 1 zł. Szczegółowe informacje o akcji znajdują się tutaj:

http://www.big.pl/alimenty

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, Nr 396);
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2015, Nr 859 – tekst jednolity);
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2014 poz. 1015 i 1188).

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *