To nie tak miało być…czyli co zrobić z gorzkim rozczarowaniem po zawarciu umowy

hand-853188__180

Zdarzyło się to chyba każdemu – wydawało nam się, że umowa, którą mieliśmy zawrzeć, była dla nas jasna, że wszystko się zgadzało, że zawarcie umowy miało być dla nas korzystne. Więc ją podpisaliśmy. Następnie przyszedł jednak czas jej wykonania i… okazało się, że druga strona umowy zaczęła robić, czy też oferować nam w wykonaniu umowy, coś zupełnie innego, niż to, czego się spodziewaliśmy, na co oczekiwaliśmy zawierając umowę. W takich sytuacjach pojawia się myśl: ratunku, to nie tak miało być, wyrzuciłam / wyrzuciłem pieniądze w błoto – co mam robić?

 

Jednym z możliwych do rozważenia rozwiązań takiej sytuacji jest złożenie drugiej stronie umowy pisemnego oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu co do treści umowy. Błąd musi jednak spełniać następujące warunki:

– być istotnym – to jest takim, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, to nie złożyłby oświadczenia tej treści;

musi dotyczyć treści umowy;

– musi być wywołany przez drugą stronę umowy, chociażby bez winy tej drugiej strony albo musi to być taki błąd, o którym druga strona umowy wiedziała lub też taki błąd, który druga strona mogła z łatwością zauważyć.

 

Jednak jeśli błąd wywołała druga strona umowy podstępnie, to można uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli również wtedy, gdy błąd był nieistotny, a nawet wtedy, gdy błąd nie dotyczył treści umowy.

Uprawnienie do skorzystania z prawa do złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego drugiej stronie umowy pod wpływem błędu wygasa z upływem roku od wykrycia błędu.

W razie złożenia takiego oświadczenia – możemy uważać umowę za nigdy niezawartą i domagać się od drugiej strony wydania wszystkiego, co w związku z zawarciem umowy otrzymała jako świadczenia nienależnego (sami oczywiście też musimy zwrócić to, co w ramach tej umowy otrzymaliśmy). Rzecz jasna druga strona może uznać, że nie było podstaw prawnych do złożenia przez nas takiego oświadczenia – wówczas swoich praw musimy już dochodzić przed sądem.

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

www.insolens.pl

 

Podstawa prawna: art. 84, 86 i 88 Kodeksu cywilnego.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *