UMOWA – na co zwrócić szczególną uwagę

umowa

Masz w najbliższym czasie podpisać umowę? Nie wiesz na co zwrócić uwagę? Oto kilka podpowiedzi od Radcy Prawnego.

Zawierając umowę, sprawdź:

– czy osoba podpisująca z tobą umowę jest uprawniona do jej podpisania – zapytaj ją o to, poproś o okazanie dokumentów, z których wynika to umocowanie bądź o wskazanie podstawy prawnej;

– na jaki czas zawierana jest umowa, a w przypadku umowy zawieranej na czas określony – czy umowa przewiduje jej automatyczne przedłużanie się oraz w jakich sytuacjach; jeśli bowiem będziesz niezadowolony z realizacji umowy długoterminowej – być może będziesz musiał w odpowiednim terminie złożyć oświadczenie drugiej stronie, aby uniknąć automatycznego przedłużenia umowy;

– jakie są przewidziane sposoby wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym okresy wypowiedzeń i czy z wcześniejszym rozwiązaniem umowy nie wiąże się obowiązek zapłaty tzw. odstępnego bądź też czy wcześniejsze zakończenie umowy nie pociąga za sobą np. utraty przywilejów finansowych (np. rabatu udzielonego w związku z zawarciem umowy) – a tym samym, czy poniesiesz jakieś konsekwencje finansowe wcześniejszego zakończenia obowiązywania umowy;

– czy umowa precyzyjnie określa prawa i obowiązki stron, czy jednoznacznie podaje umówioną cenę i termin jej płatności oraz ewentualnie warunki jej zmiany;

– czy umowa przewiduje jakieś kary umowne, a jeśli tak, to z jakiego tytułu, kto komu ma zapłacić karę umowną i w jakich sytuacjach oraz jakiej wysokości;

– jaki umowa przewiduje sposób kontaktu stron, w tym sposób składania sobie wzajemnie oświadczeń w związku z wykonywaniem umowy czy też w celu modyfikacji stosunku prawnego ustanowionego tą umową (np. wypowiedzenia, odstąpienia) oraz czy umowa reguluje skutki braku terminowego zgłaszania sobie wzajemnie przez strony zmian w zakresie danych adresowych;

To tylko niektóre, ale istotne kwestie, na które powinieneś zwrócić uwagę podpisując umowę. Oczywiście w obrocie prawnym jest wiele rodzajów umów, dla każdej z nich innego rodzaju postanowienia mogą być istotne i przesądzać o tym, czy jest dla ciebie korzystna czy też nie. W razie wątpliwości – zawsze warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego lub adwokata, który doradzi i wskaże, które punkty umowy potencjalnie mogą stanowić w przyszłości źródło kłopotów i których treść, dla twojego bezpieczeństwa, należałoby poddać negocjacjom z drugą stroną.

 

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *