• ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402
 • p. IV
 • 01-445 Warszawa
 • +48 881-303-215

Wynagrodzenie

WYNAGRODZENIE Kancelarii ustalane jest indywidualnie na początku współpracy. Jego wysokość zależy od rodzaju zleconej sprawy, stopnia jej skomplikowania, zakresu zleconych czynności oraz szacunkowego czasu potrzebnego na jej merytoryczne poprowadzenie. Przy ustalaniu jego wysokości Kancelaria uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05). Wynagrodzenie może być ustalone jako:

 • określony ryczałt (stała kwota za daną usługę Kancelarii)
 • iloczyn uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin pracy Kancelarii
 • określony ryczałt połączony z iloczynem uzgodnionej stawki godzinowej i liczby godzin pracy Kancelarii
 • wynagrodzenie podstawowe połączone z wynagrodzeniem dodatkowym (tzw. success fee) uzależnionym od wyniku prowadzonej sprawy
 • dopuszczamy także inne rozwiązania – jesteśmy elastyczni.

Ceny konsultacji prawnych zaczynają się już od 180 zł za spotkanie – często takie jednorazowe spotkanie jest wystarczające dla rozwiązania dręczącego Klienta problemu prawnego.

Ceny pism sporządzanych przez Kancelarię rozpoczynają się od 200 zł.

Podane ceny są cenami brutto.

W przypadku stałej obsługi prawnej Kancelaria proponuje współpracę na podstawie UMOWY ABONAMENTOWEJ.

Świadomy
  Zapytaj
  Przezorny
   Zapytaj
   Aktywny
    Zapytaj
    Kreatywny
     Zapytaj

     Szczegóły co do treści tych abonamentów Kancelaria udostępnia na zapytanie Firmy

     Usługi

     PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

     zakładanie i likwidacja spółek; zmiany w spółkach, wnioski do rejestrów i urzędów; spory w spółkach; obsługa bieżącej działalności spółek; obsługa prawna startupów; opinie prawne;

     PROCEDURA CYWILNA

     pisma procesowe; profesjonalna reprezentacja przed wszystkimi rodzajami sądów, także przed sądami polubownymi; wnioski o skargę nadzwyczajną; reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych; opinie prawne;

     PRAWO PRACY

     umowy o pracę; umowy o zakazie konkurencji; regulaminy pracy; regulaminy wynagradzania; zwolnienia grupowe; roszczenia z tytułu ustania umowy o pracę; opinie prawne;

     PRAWO CYWILNE

     ochrona dóbr osobistych; umowy; roszczenia o zapłatę – windykacje; pomoc dłużnikom; czyny niedozwolone; odszkodowania; kary umowne; zadośćuczynienia, w tym zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej; nieruchomości; spory sąsiedzkie; współwłasność; służebności; sprawy rodzinne; spadki; testamenty; zachowki; opinie prawne;

     PRAWO ADMINISTRACYJNE

     wywłaszczenia nieruchomości i opłaty od nieruchomości; prowadzenie spraw przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi; prowadzenie spraw przed urzędami skarbowymi, urzędami celnymi i innymi organami administracji publicznej; sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji; opinie prawne;