Wypadek komunikacyjny – czego i od kogo może żądać poszkodowany?

accident-641456__180

Wyobraźmy sobie taką sytuację: bliska Ci osoba miała wypadek komunikacyjny – podróżując jako pasażer samochodu osobowego, doznała wieloodłamowego złamania kości piszczelowej i strzałkowej lewej nogi i złamania lewej ręki, wstrząśnięcia mózgu, jak również złamania trzech żeber. Na szczęście przeżyła. Wypadek spowodował kierowca pojazdu, którym podróżowała – wymusił pierwszeństwo wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wprost pod koła pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony drogą z pierwszeństwem.

Na jakie świadczenia może liczyć poszkodowana osoba? Na pewno może liczyć na:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od sprawcy, czyli kierującego pojazdem, w którym znajdowała się w chwili wypadku i który spowodował wypadek. Jeśli pojazd którym został spowodowany wypadek miał wykupioną polisę OC ( a posiadanie takiej polisy dla każdego pojazdu mechanicznego biorącego udział w ruchu drogowym jest w Polsce obowiązkiem) – o wypłatę zadośćuczynienia należy zwrócić się do ubezpieczyciela pojazdu, który ma obowiązek dokonać wypłaty zadośćuczynienia w kwocie odpowiedniej za sprawcę, zasadniczo nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia mu szkody.

krzywda to szkoda niemajątkowa – trudna do wyceny, gdyż zależy od wielu indywidualnych czynników, takich jak: rozmiar doznanego uszczerbku na zdrowiu; stopień drastyczności okoliczności zdarzenia; intensywność i długotrwałość cierpień; rodzaj i długotrwałość, uciążliwość leczenia i rehabilitacji; ograniczenia w codziennym życiu będące skutkiem wypadku; wiek poszkodowanego i szereg innych czynników. Ale oczywiście krzywdę da się w przybliżeniu wycenić i sądy to robią – nie ma problemu z uzyskaniem wyroku zasądzającego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wypadku komunikacyjnym.

– odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową stanowiące równowartość np. zniszczonych ubrań, telefonu komórkowego, poniesionych koniecznych kosztów leczenia i rehabilitacji itp. –dochodzi się go również od sprawcy wypadku, a w praktyce – znowu od ubezpieczyciela OC pojazdu.

comiesięczną rentę – należy się, jeśli wskutek wypadku poszkodowana osoba utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeśli wskutek wypadku zwiększyły się jej potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Można sobie np. wyobrazić, że poszkodowana była instruktorem tańca i wskutek doznanego skomplikowanego złamania lewej nogi nie może już wykonywać tego zawodu, a nadto musi poddać się długotrwałej i kosztownej rehabilitacji niemożliwej do przeprowadzenia w wymaganych terminach w placówkach NFZ – w ramach comiesięcznej renty może domagać się zatem zarówno utraconych dochodów, jak i miesięcznych, przeciętnych kosztów leczenia. Renty również należy domagać się od sprawcy i ubezpieczyciela OC pojazdu, którym kierował w chwili wypadku.

Ponadto, jeśli poszkodowana była ubezpieczona „na własną rękę”, czyli posiadała polisy ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. ubezpieczenia osobowe) przewidujące wypłatę określonych świadczeń pieniężnych w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego – może również żądać wypłat z tych polis. Poszkodowana może żądać wypłaty z każdego dostępnego jej źródła takich kwot, jakie uzna za adekwatne (inaczej w przypadku polis majątkowych- tu zwykle wysokość faktycznie doznanej szkody wyznacza limit możliwych do otrzymania kwot odszkodowań) , przy czym w przypadku prywatnie wykupionej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – limit wyznacza przewidziana w umowie tzw. suma ubezpieczenia (może być to np. 25 000 zł, a może być to 50 000 zł lub 200 000 zł, czy też określona kwota miesięcznej renty itp.). W razie sporu co do wysokości należnego odszkodowania – a zwykle przy większych kwotach bez sporu się nie obejdzie – oszacowania wysokości należnej kwoty dokona sąd w wyroku.

W razie problemów z otrzymaniem należnych świadczeń – zapraszam do kontaktu z radcą prawnym INSOLENS – kancelaria@insolens.pl.

Tags:

One thought on “Wypadek komunikacyjny – czego i od kogo może żądać poszkodowany?

  1. Pingback: RENTA wyrównawcza w związku z utratą zdolności do pracy wskutek wypadku drogowego – Kancelaria Prawna Radca Warszawa Wola - Insolens

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *