Ani pilot, ani spawacz, ani też kierowca autobusu zatrudniony na „śmieciówce” nie pójdzie na wcześniejszą emeryturę.

aircraft-428894__180

Szereg pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. ma przywilej możliwości pójścia na wcześniejszą emeryturę – reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z kolei pracownicy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. zatrudnieni w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze, mają odpowiednio albo przywilej pójścia na wcześniejszą tzw. emeryturę pomostową, albo prawo do tzw. rekompensaty (odszkodowania) doliczanej im do kapitału początkowego – reguluje to ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

 

Lista uprzywilejowanych stanowisk pracy wymienionych w Rozporządzeniu z 1983 r. oraz załączonych doń wykazach A i B jest naprawdę długa – od pracownika huty szkła, kominiarza czy spawacza poprzez dziennikarza, aktora, akrobatę, kaskadera, kierowcę autobusu, motorniczego tramwaju i żołnierza zawodowego po osoby zatrudnione na stanowisku pilota statku żeglugi powietrznej czy stewardesę. Także ustawa z 2008 r. wymienia szereg stanowisk pracy, na których zatrudnienie może skutkować nabyciem prawa do emerytury pomostowej czy też rekompensaty.

Niestety, jest jeden problem – zatrudnienie w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, aby dawało drogę do wcześniejszej emerytury, musi być zatrudnieniem regulowanym przez Kodeks pracy – a więc zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tzw. „umowy śmieciowe” – a więc: zlecenia, o dzieło czy agencyjna nie wchodzą tu w grę, podobnie jak praca w charakterze członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy praca na podstawie umowy o pracę nakładczą. Praca w trudnych i obciążających dla zdrowia warunkach nie daje prawa do emerytury w obniżonym wieku, jeżeli nie była wykonywana w ramach stosunku pracy.

Powyższą interpretację przepisów dających prawo do swoistych przywilejów emerytalnych potwierdzają liczne orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, w tym jeden z nowszych wyroków Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt III AUa 606/16. Niestety, nie jest to dobra wiadomość chociażby dla pilotów zatrudnianych coraz częściej na umowy zlecenia przez różnych przewoźników, w ramach powszechnego „cięcia kosztów” – cóż, tanie loty nie biorą się znikąd…

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

www.insolens.pl

Tags: