ZMIANY NA PLUS DLA PRACOWNIKA W KODEKSIE PRACY- DŁUŻSZE TERMINY ODWOŁAŃ

hand-65688__340

Od 1 stycznia 2017 r. w Kodeksie Pracy obowiązują korzystniejsze, bo wydłużone terminy wnoszenia odwołań do Sądu pracy. Dzięki tym zmianom, w sądach powinno być mniej spraw o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia do Sądu pracy i mniej stresu spowodowanego presją czasu, zarówno dla pracownika, jak i dla reprezentującego go profesjonalnego pełnomocnika.

Terminy związane z postępowaniem przed sądem pracy są uregulowane w art. 264 Kodeksu pracy. Do 31 grudnia 2016 r. obowiązywały zróżnicowane i dość krótkie terminy do wniesienia stosownego odwołania czy też żądania do sądu pracy. Konsekwencje zaś naruszenia takiego terminu, czyli wniesienia pisma do sądu po terminie, są poważne: uchybienie takie skutkuje bowiem oddaleniem przez Sąd żądania jako wniesionego z naruszeniem terminu tzw. zawitego. Sąd nie bada w takiej sytuacji w żadnym stopniu sprawy co do meritum, nie bada zasadności żądania pracownika.

Istnieje co prawda możliwość wnioskowania do sądu o przywrócenie tego terminu, czyli o uwzględnienie pisma wniesionego z uchybieniem temu terminowi, jednakże przywracanie takiego terminu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków i nie zawsze taki wniosek kończy się pozytywną decyzją sądu.

Jakie zatem terminy obowiązywały do 31 grudnia 2016 r.?

  1. Termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę;
  2. Termin do wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwykle tzw. „dyscyplinarka”) – 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o takim rozwiązaniu;
  3. Termin do wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w związku z wygaśnięciem umowy o pracę – 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
  4. Termin do wniesienia żądania nawiązania umowy o pracę – 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. dla wszystkich wymienionych powyżej w pkt. 1) – 4) żądań obowiązuje jednolity termin – 21 dni.

Katarzyna Księżniak-Kosmala

Radca prawny

Tags: